#118579
suny7722
משתתף

שלום
קראתי את השרשור (בלי קשר לזליגות) 
לא הבנתי מה הסיבה שיש כאלה שמתקינים פחת תלת פאזי במערכת חד פאזית (עם צרכנים חד פאזיים) 
פחת תלת פאזי נועד להתקנה רק כאשר ההזנה מחח”י היא תלת פאזית והמפסק הראשי הוא תלת פאזי, לא?