#118585
erez84
משתתף

אני יודע כיצד מבצעים ניסוי קצר בשנאי , ומה משמעות התוצאות, 

אבל למה מלכתחילה לא לבצע ניסוי קצר בתנאים נקובים, מה עומד מאחורי העניין של ביצוע פעולת התיקון.