#118586
shai23
משתתף

שלום,

יש נתון עקרוני שאינני מבין בבחירת מגן ברקים ללוח.

והוא זרם העבודה.

כיצד זרם העבודה משפיע על מגן הברקים? הרי, המגן ברקים נכנס לעבודה בזמן עליית מתח ופריקתו לאדמה

הוא מחובר במקביל למערכת ולא “רואה” את זרם העבודה של המערכת