#118587
aron david
משתתף

מדובר בספק כח ולא בדרייבר

ספק כח מסוג זה חייב להיות מאוורר באויר הפתוח ולא יכול להיכנס כולו לקופסת חיבורים.

הפיתרון שאני מיישם בעבודה עם כאלה ספקים היא לקחת קופסת חיבורים בגודל מתאים לחתוך לה את אחת הדפנות ולהלביש אותה על צד החיבורים של השנאי כך שלא יוכל להיווצר מגע מקרי בברגי חיבור המוליכים שזו הנקודה היחידה המסוכנת בספק ולנעול עם בורג לספק כך שלא יהיה אפשר לשלוף את הקופסא.