#118589
YUDA
משתתף

מטרת ניסוי קצר היא כדי למדוד את התופעות שהזרם דרך השנאי גורם (מפלי מתח והפסדי הסלילים).

כדי שהניסוי ישקף תופעות אלו נדרש זרם נקוב.

אם יעשו את הניסוי במתח נקוב הזרם יהיה גבוה מהנקוב, ולכן מלבד העובדה ש aron ציין (שההגנות יפעלו) הניסוי לא ייתן את התוצאות המבוקשות.

אני הבנתי שהשואל ראה בשאלות ממבחנים שונים שנתון שניסוי קצר נעשה בזרם שאינו נקוב.

אני חושב שהסיבה היא מגבלה של ציוד מעבדה.

לדוגמה, כדי לבצע ניסוי קצר בזרם נקוב לשנאי של 22kV שמתח הקצר שלו 5% צריך ציוד מעבדה שמתאים למתח גבוה (5%=1100V).

לחילופין ניתן לבצע את הניסוי במתח נמוך, ולתקן את התוצאות ע”י נוסחאות מתאימות.