#118591
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

העומס הראקטיבי נקבע על ידי הצרכנים וציוד הרשת.

לקווים, לשנאים ולמנועים יש צריכת הספק ראקטיבי והם מכתיבים את מקדם ההספק ואת ההספק הראקטיבי הכולל ברשת.

חברת החשמל מייצרת הספק ראקטיבי כדי לענות על הדרישות ברשת.

מידת ההספק הנוצר מוכתבת על ידי וסת המתח וזרם העירור של הגנרטור. ככל שזרם העירור גדול יותר, גדל כא”מ הגנרטור וגדל ההספק הראקטיבי וכמו כן מתחזק הקשר המגנטי בין השדה המסתובב בסטטור וברוטור.

זרם עירור נמוך גורם ליצירת הספק ראקטיבי קטן ולקשר רופף בין השדות של הסטטור והרוטור ומכאן יכולה להגרם אי יציבות בפעולת הגנרטור.