#118599
arielsegal
מנהל בפורום

ניסוי במתח נקוב יגרום לנזק בלתי הפיך לשנאי בשל זרם הקצר ודורש הספק עצום של מקור הזינה.

זרם הקצר יכול להגיע לפי 25 מהזרם הנקוב ויותר.

כמו כן בעת הקצר תגרם שקיעת מתח קשה במקור המזין