#118600
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אין לתחזק לוח חשמל כשיש בו מתח אלא אם כן יש מחיצה מושלמת בין החלקים ואין מעבר של מוליכים חיים בין החלקים.

קיצור בלוח מתח נמוך אינו נדרש בתקנות החשמל אם כי תמיד רצוי לקצר הדקי כניסה ללוח כדי למנוע אפשרות הופעת מתח.

יש לוודא הפסקת כל מקורות המתח ללוח ובכללם מתחים ממערכות אל-פסק, ללחצני חירום, למערכות גילוי אש וכדומה.