#118604
erez84
משתתף

אז נניח שאני עושה  בפועל ניסוי קצר לא בתנאים נקובים

מקבל הספק קצר 350 וואט, זרם קצר 3 אמפר ומתח קצר נניח 30 וולט

הרעיון פה זה לחשב את התנגדות ,והיגב הקצר מהניסוי , ולהשוות אותם להתנגדות והיגב קצר מהנתונים הנקובים?

ולראות שהערכים לא השתנו?