#118605
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

הדרישה מפורטת בחוק התכנון והבניה.

צריך להסתכל במהדורות קודמות של חוק זה אבל למיטב ידיעתי ברבי קומות קיימת דרישה זו מלכתחילה.