#118607
arielsegal
מנהל בפורום

הערכים של התנגדות והיגב השנאי לא אמורים להיות תלויים במתח הניסוי. 

ככל שהמתח גדול יותר הזנחת הפסדי הריקם גורמת לשגיאה גדולה יותר. לכן רצוי לבצע את ניסוי הקצר במתח נמוך עד שזורם בשנאי זרם נקוב