#118610
nivschl
משתתף

אני אחדד עוד יותר את השאלה:

במידה ונגעתי בטעות בפין שמחובר להארקה ולא חשתי בדבר.

האם זה אומר שבכל מקרה לא אחוש דבר גם אם ארטיב את הידיים ואהפוך את עצמי למוליך יותר? או שכן יש סף מסויים שממנו אני יכול להפוך למוליך ברמה כזו שהזרם פתאום ירצה לזרום דרכי? (בהנחה ויש מלכתחילה תקלה בהארקה)