#118614
difrentional
משתתף

האם אפשרי לחבר לוחון קטן למכונה עם מפסקים משולבים ביחידת ניתוק? כי אם כן. אתה יכול להזין את 2 המפסקים בלוחון במקורות השונים ולשלב פיטריית חירום שתפעיל את 2 המפסקים לניתוק ההזנות. כמובן עם שילוט בהתאם שהמכונה ניזונה מ 2 מקורות וכיתוב של המפסקים המזינים.