#118617
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

בזרם יתר המבטח אמור להפסק.

אסור לו להפסק תוך זמן של 1 שעה בזרם יתר הגדול ב- 13% מהזרם הנקוב של המבטח אבל הוא חייב להפסק תוך 1 שעה בזרם יתר השווה ל- 45% זרם יתר.

במילים אחרות בזרם שעולה על 13% מהזרם הנקוב של המבטח יפסק המבטח תוך 1 שעה ולכל היותר יזרום במוליך זרם יתר שגדול ב-45% מזרם המבטח שעה שלמה.

המוליכים מתוכננים לעמוד בזרם יתר של 45% למשך שעה בלי שיגרם להם נזק בלתי הפיך.