#118618
arielsegal
מנהל בפורום

כמו שכתבתי קודם אתה נוגע יום יום בידיים בגוף של מכשירים מתכתיים שמחוברים לאותה נקודת הארקה שציינת.

אם אתה עושה זאת עם ידיים רטובות זה בדיוק כמו שתגע בשפופרת ההארקה בבית התקע בידיים רטובות.

בנושא הדיונים העוסקים בנושא יש בפורום חיפוש.