#118619
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ישנם מפסקי פחת שבהם לחצן הבדיקה מחבר נגד בי שתי פאזות.

חיבור זה מאפשר הגנה על צרכנים תלת פאזיים שאין להם מוליך אפס כמו מנועים וכדומה.