#118630
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

באזורי בריכות דגים או באזורים בהם חולפות להקות של ציפורים או עופות גדולים יש לדעתי להשתמש בקווי חשמל עליים מבודדים או תת קרקעיים.