#118631
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן שנאי בודד בהספק עד 1250kVA (כולל) מאשרים הגנה באמצעות נתיכים (אם כי לא מומלץ להגן באמצעות נתיכים בשל העדר הגנה בפני עומס יתר) 

גם התצורה השניה אפשרית בהגנה באמצעות נתיכים אם כי אותה בעיה ללא הגנה בפני עומס יתר.

הערה: נתיכים לשנאי הם לזרם נקוב גדול לפחות פי 2 מזרם השנאי (בשל זרם החיבור הגבוה) ולכן אין הגנה מעומס יתר