#118642
suny7722
משתתף

שלום

האם אפשר להסיק ממה שנאמר כאן, זה שאי אפשר להתחשמל ממגע ביד עם מוליך האפס גם כאשר הוא סוגר מעגל עם הפאזה בבית התקע (כלומר יש צרכן שמחובר) אפילו אם יזרום בו זרם של 10A, לדוגמא, כי עדיין אין הפרש פוטנציאלים בין היד הנוגעת לרגליים שברצפה?