#118645
Yba
משתתף

זו הארקת שיטה של השנאי כלפי המסה של האדמה שקיימת בהמון עמודים

לא מסוכן זה אותו פוטנציאל של האדמה אבל לא אמורים לנגוע בזה כמו שלא מומלץ לנגוע בעמוד עצמו שמברזל 

לעיתים נדירות במצב של תקלה יכול להיווצר מצב מסוכן , אבל שוב ליד מתקני חשמל יש לנקוט משנה זהירות .