#118646
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

עקרונית התצורה שתיארת ניתנת לביצוע, אולם מאחר ומדובר בכבל גמיש (שהחוזק המכני שלו הוא נמוך יחסית) וכן בשל שטח החתך הקטן, עלול להווצר מצב שהמוליכים בכבל המתואר לא יעמדו בזרם קצר אם יתרחש בלוח המתכתי לפני המא”ז.

ממליץ על שימוש בכבל גמיש ששטח חתך המוליכים הוא 6 ממ”ר לפחות.