#118654
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מא”ז מוגדר כמבטח.

למבטח יש שלשה תפקידים:

  1. הגנה בפני עומס יתר.
  2. הגנה בפני קצר.
  3. הגנה בפני חשמול.

בעת חשמול כאשר מוליך נוגע בגוף מתכתי המא”ז המגן על המעגל אמור להפסיק את המתקן מיידית או לכל היותר תוך פרק זמן של 5 שניות.