#118670
alktron
משתתף

 נושא זה עולה שוב ושוב בכמה דיונים .

הארקה – משמע חיבור גלווני למסת כדור הארץ ,שיטה זו היא לב ליבו של מערך ההגנות בפני חשמול,יצוב מתחים ועוד  .

לענין

האם שאתה פותח את המקרר ונוגע  בציר 

האם שאתה מגהץ ונוגע בחלק המתכתי 

או במעטפת מכונת כביסה ,או  דלת מעלית או מנורת שולחן קיר מתכתי והם הרי מחוברים ישירות להארקה 

 

והם לא מבודדים אתה מתחשמל ?. 

התשובה תהיה לא !!

כמובן במקרים של תקלה / נתק או חשמול אזיי יהיה פוטנצאיל  שונה ועלול לגרום להתחשמלות .

אותו דין לעמודי תאורה , חשמל או כל חלק מתכתי .

נושא הארקות  ההגנות וחשמול  הוא תחום רחב ונדרש למידה וידע  .

ולענין הבידוד ברוב המקרים מותקן על המהדק המדובר בכדי למנוע “מהזילכות” או עורקי המוליך השזור לפגוע בעוברים והשבים בגופה או בבגדים .