#118674
arielsegal
מנהל בפורום

עליך לחשב את שטח החתך לפי הקשר של הזרם בריבוע כפול הזמן שווה ל- K בריבוע כפול שטח החתך הנדרש בריבוע.

יש לקחת את הזמן כ-5 שניות (או יותר) את K כ115 ואת הזרם כ – 400 אמפר.