#118677
ROLO
משתתף

שלום רב
נכון,
אני לא מבטל על הגנה עומס יתר של שנאים דרך ציוד מתאים (PT100/THERMOMETER/RELAY) .
הגודל של נתיכים יהיו על פי נתונים של יצרן, ובאישור של ח”ח כדי הגודל נתיך היה מתאים וסלקטיבי עם הגנה לקוו מ”ג בלוח של ח”ח.