#118680
Adnan
משתתף

המאמר של חח”י מתיחס להגנות שנמצאים בממסרי הגנה של מ”ג ומ”ע המתאימים לקוד ANSI מסוים.

במהפכים פוטו וולטאיים קיימות הגנות מובנות, מדובר על התקן שאינו כולל חלקים מסתובבים.

המאמר של חח”י יותר נכון לגבי טורבינות רוח וגנרטורים, לצערי הם מיישמים הגנת LOM גם במתקני PV למרות שאין צורך.

כידוע, במערכות PV בהספק מעל 630KVA הם דורשים להוסיף את ההגנה הזו בנקודת החיבור במ”ג, אך במתקנים שהספקם קטן מ 630KVA אין את הדרישה הזו, למרות שמדובר באותו סוג מהפכים ובאותה טכנולוגיה.