#118684
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

לא התייחסתי לגופו של מוצר או מותג זה או אחר.

משגוח בידוד לאתרים רפואיים צריך לפי התקנות לזהות ניתוק מוליך מדידה, ניתוק בליבור לגשש טמפרטורת השנאי המבדל, ניתוק במוליכי מדידת הזרם וכד’.

המשגוח שיש להתקין חייב לעמוד בדרישות אלה ובעת בדיקתו לדווח על התקלה