#118686
arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

לדעתי מפסק הפחת נפסק בעת חיבור חזרה למתח רשת ולא במצב גנרטור.

בעת חזרת החשמל מתחברים כל הצרכנים חזרה לרשת בו זמנית ונגרם זרם חיבור גבוה. גנרטור אינו יכול ליצר זרם חיבור גבוה בשל העכבה הגדולה יחסית שלו.

אחת הסיבות להפסקת מפסקי פחת הינה נחשול זרם שעובר דרך הפחת. כך יתכן שפחת יפסק בעת זרמי התנעה, זרם קצר פאזה אפס או פאזה פאזה.

גם על פי תקן מותר למפסק המגן להפסק כשחולף דרכו זרם של 500 אמפר. הסיבה להפסקה אי סימטריה מובנית בתוך סידור המוליכים בליבת המפסק