#118692
arielsegal
מנהל בפורום

סליחה עדיף לקחת 850A משום מה זכרתי זרם התחלתי של 400A.

קח דוגמה משטח החתך של כבלי התנעה לרכב כשהמצבר אינו תקין, זרם ההתנעה בדיזל למשל יכול להגיע גם לערכי זרם כאלה.

שטח חתך של מוליכי התנעה טובים הוא 25 ממ”ר ונדיר למצא 35 ממ”ר.