#118695
shahaf_kor
משתתף

שלום חברים,

הייתי שמח גם כן להבין את העניין ולראות אם אכן הבנתי ..

מלבד העובדה שקיצור בין מוליך האפס והארקה יצור מצב של איפוס נוסף דבר שאסור כדוגמת איפוס כפול או הארקת הגנה ואיפוס באותו המבנה … האם נכון תחילה?

שנית, בגלל העובדה שמוליך האפס הינו מוליך חי וקיים בו סכום וקטורי של סך הזרמים אז כפי שנאמר כאן בעבר – כתוצאה מהחלוקת זרם בין מוליך האפס להארקה מרבית הזרם יעבור דרך מוליך האפס.

ובנוסף במקרה של זליגה דרך מוליך ההארקה מרבית הזרם יזרום דרך מוליך האפס דבר שיגרום לזליגה מתחת לערך הסף 30 מילי אמפר ולא יגרום לפחת לעבוד בכלל לא כן ?…

הדבר הזה גם נכון לגבי איפוס לפני הפחת שבו בעקבות זליגה דרך מוליך הארקה עצמו מרבית הזרם יזרום דרך מוליך האפס שלפני הפחת (ואחרי נק’ האיפוס עצמה) וכתוצאה מכך הפחת לא ירגיש הפרש בזרם הזליגה על אף שקרה אך בגלל התנגדות מוליך האפס הפחת לא יעבוד . האם נכון ?

 

תודה רבה ושבת שלום