#118696
suny7722
משתתף

<span;>אז אם נסכם, בבידוד pvc:  זרם שגדול פי 1.13 מהזרם הנקוב של המא”ז, ייגרום לעליית טמפרטורת המוליך ל 70 מעלות. הוא יכול להיות זרם מתמיד,  הבידוד לא ייפגע. והמאז לא יפסיק את הזרם.

<br />
<span;>זרם שגדול פי 1.45 מהזרם הנקוב של המא”ז יגרום לחימום המוליך מעל 70 מעלות והמאז חייב להפסיק את הזרם תוך מקסימום שעה. הבידוד לא ייפגע.

<br />
<span;>זרם קצר שגדול פי 6.6 מהזרם הנקוב של המאז (מסוג C) יעלה את טמפרטורת המוליך ל 160 מעלות. המא”ז חייב להפסיק את הזרם תוך מקסימום 5 שניות. הבידוד לא ייפגע.