#118702
shahaf_kor
משתתף

מעולה אריאל תודה רבה ,

אז עקרונית בכל מצב של איפוס לפני הפחת או חיבור בין מוליך האפס להארקה אחרי הפחת אנחנו נקבל מצב שבו רוב הזרם יזרום תמיד דרך מוליך האפס אם זה זרם תפעולי ואם זה זרם זליגה בעצם הרי ולכן הפחת לא יעבוד בשום מצב שכזה כמו שציינתי לא כן ?… 

 

עקרונית יכול להיות מצב כמו שיהודה כתב קודם לכן שבמקרים של מבנים שיהיו מרוחקים מהשנאי כלומר עכבת מוליך האפס לא תהיה כ”כ נמוכה אז עדיין ניתן יהיה לומר שבגלל שהעכבה של הארקה גדלה גם (במסלול לכיוון הארקת השיטה ההולכת ומתרחקת..) אז עדיין בכל אחד מהגורמים שציינתי בפסקה הראשונה הפחת לא יעבוד בזליגה דרך מוליך הארקה (במקרים שבהם ישנו חיבור בין מוליך האפס והארקה אחרי פחת או חיבור פחת אחרי נק’ האיפוס עצמה)..

האם הבנתי נכונה אריאל היקר?…

תודה רבה ויום נעים