#118704
arielsegal
מנהל בפורום

נכון מאוד.

במבנים שבהם ההארקה אינה טובה מגע של מוליך אפס בהארקה, לא צפוי לגרום להפסקת הפחת ועלול לגרום לפעמים להפסקות מוזרות של מפסקי פחת אצל שכנים לבנין…