#118715
avivz
משתתף

ההסבר הפשוט ביותר- כאשר הפרש הפוטנציאלים בין האפס וההארקה קטן דיו, קצר בין אפס להארקה לא יגרום לזרם זליגה גדול דיו להקפצת הפחת. זה יכול לקרות כתוצאה מאיפוס, מקרבה לשנאי או מסיבות אחרות.

אתה צודק שמצב כזה לא מאד אופייני בבניינים ישנים שמוגנים בשיטת TT וללא הארקת יסוד, אך כפי שרשמו כאן זו לא הבדיקה הרשמית. זה אכן מחשיד לאיפוס לא חוקי, אך במקרה של איפוס לא חוקי מאמין שהיית מקבל LT נמוך מ-1.4 אוהם. האם המומחים מסכימים?