#118721
luz
משתתף

שלום,

הערה קטנה – אם השואל התכוון להתקנה בחצר מתקן דירתי, אז מכיוון שהקופסא נחשבת ללוח, להבנתי אסור להתקין קופסא כזו בחצר. לוח במתקן דירתי צריך להיות במקום מקורה, ואמצעי ההפעלה בגובה 1.4-2.0 מ’. יש לזכור שמדובר במשתמשים לא מיומנים שיתעסקו בחוץ בגשם בהפעלת מא”ז או מפסק מגן שנפסק. (אשמח לתיקון אם טעיתי בהבנת החוק, לא כולם מחילים את הכללים האלו על לוחות שירות כאלו בחצר).

“(א)במיתקן דירתי ימוקם הלוח בתוך הדירה; במיתקן דירתי במבנה צמוד קרקע ניתן להתקין את הלוח בכניסה מקורה או במרפסת חיצונית מקורה, בתנאי שהלוח יוגן בפני חדירת מים…   (ד)על אף האמור בתקנה 16(ב), יהיה הגובה המזערי של אמצעי הפעלה ידניים של ציוד בלוח של מיתקן דירתי 1.4 מטרים…”