#118722
alktron
משתתף

בתקנות החשמל ישנם סעיפים שלא נוגעים במישרין לתורת החשמל והשלכותיו אלא גם ממניעים שאמורים להטיב ולשרת את המשתמשים גם מבחינה בטיחותית שלא קשורה לחשמל ?

כגון כמות בתי תקע או מעגלי תאורה בחדר, בית תקע במרפסת מעל 2 ממר, סגירת מעברים / לוחות בפני התפשטות אש ,

או במקרה של לוחות בדירות שהגיע בעקבות מקרים רבים של שוד ופשיעה של קשישים שהופסקה הלוח מחוץ לדירה בערב וחייב הדייר לפתוח הדלת .

ענין גובה ציוד ההפעלה בלוח מתקן  דירתי,נובע מהגיון שלא לאפשר לילדים “להתעסק” עם ציוד זה .ובתקנה גם מצויינת החרגה  לגובה ומיקום 

על אף האמור בתקנה 16(ב), יהיה הגובה המזערי של אמצעי הפעלה ידניים של ציוד בלוח של מיתקן דירתי 1.4 מטרים; הוראה זו לא תחול על לוח המותקן –
   
1) בחדר ייעודי ללוח חשמל או בחדר מכונות;
2) בארון או בגומחה עם דלת בעלת מנגנון סגירה, המותקן בגובה שבין 1.4 מטר ל-2 מטר

וכן ישנם לוחות שמיועדים להתקנה תחת כיפת השמים עם הגנות (ip ik)

לאחר ולפני  כל אלה ,יש להבין מהו לוח כפי שמופיע בתחילת כל תקנה בהגדרות .

לא מעט הבלבול נובע מחוסר הבנה ושימוש במונחים ,ביטויים או הגדרות, שלא לכך התכוון המחוקק. 

אני נוהג בכל ענין או קושיה לפתחי ראשית לקרוא תחילה את ההגדרות ואחכ לצלול לסעיפים הלאה ומופתע כל פעם מחדש שהדברים נראים אחרת  .