#118729
MV
משתתף

שלום אריאל.שולח קישור של תקלה קרה בזמן מיתוג.לא נראה לי בסדר שמיתוגים יבצעה אדם בודד ולא 2 מי יעזור לו בעזרה ראשונה בזמן שהוא יפגע ?

תודה