#118730
alktron
משתתף

אנסה לעשות סדר.

יש להבחין בין פעולות תפעוליות( מיתוג ) מפסקים  לחיבור או הפסקה הקו/ מתקן / שנאי וכו , בשוטף 

כשם שניתן מרחוק מחדר שליטה או בקרה ללחוץ על כפתור או פקודה ממחושבת למערכת ממונעת שמפעילה את המנתק או פעולה פיזית של משיכה / דחיפה / סיבוב הגורמת לחיבור או הפסקה, ניתן לבצע לבד 

ואילו שאר העבודות  לקיצור הקו או הסרת מקצר ואו עבודות נוספות הקשורות לתחזוקה  חובה 2 עובדים בעלי הסמכות ורשיונות מתאימים .

ככל ישנם לא מעט ארגונים שכל פעולה הקשורה בביצוע פיזי בעבודות/פעולות  מתח גבוה  נדרש 2 עובדים לא משנה מה מעות העבודה או הצורך .