#118736
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במקרה של פריצה ממתח גבוה לנמוך, יזרום הזרם דרך סלילי השנאי בצד המתח הנמוך לאדמה, או מגוף מתכתי לאדמה.

המטרה היא הפסקת המעגל המזין באמצעות הגנה מתאימה המזהה קצר לאדמה (וואטמטרית או פחת כוונית).

זרם קצר לאדמה צריך להיות על ידי מערכות המתח הגבוה ומכאן הדרישה להתנגדות נמוכה מספיק לאדמה..