#118738
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

לשם כך צריך להכיר היטב את שיטת הפעולה של הגנות מתקני מתח גבוה.

ברוב המעגלים בישראל ישנו זרם קצר קיבולי שמקוזז על ידי זרם קצר השראי בשל סליל כיבוי שמחובר לנקודת הכוכב של מקורות הזינה.

בעקרון לצורך זיהוי תקלה של קצר חד פאזי לאדמה ישנן הגנות וואטמטריות או פחת כווניות שאמורות לזהות את התקלה ולגרום להפסקת המעגל הפגוע.

סף הגילוי של ההגנות מחייב ערך מסויים של זרם. אם הזרם קטן מדי ההגנות לא יפעלו, או שלא יפעלו כשורה. לפיכך נדרשת התנגדות מרבית מוגדרת (למקרה של פריצה בשנאי או נפילה של מוליכי מתח גבוה על מוליכי מתח נמוך) של מתקני המתח הנמוך, שבמקרה שלנו היא בת 20 אום.