#118739
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

זו בדיוק הסיבה שנדרשים 2 עובדים לביצוע פעולות מיתוג וקיצור.

הראשון תפקידו מורשה אחראי לביצוע פעולות והוא מקריא את הפקודה ועוקב אחרי ביצועה (לא מצלם)

והשני מבצע את הפעולות ומוגדר כמורשה לביצוע פעולות ותפקידו לבצען לפי ההוראות שהוגדרו בפקמ”ק ולמוכתב על ידי המורשה האחראי.

כל קומבינה אחרת היא מסוכנת ועלולה לעלות בחיי אדם.

בסרטון המבצע לפחות היה לבוש כהלכה ולכן נמנעה פגיעתו אם כי נראה שהנזק במתקן הוא כבד.