#118740
MV
משתתף

אז לא הבנתי באיזה מצבים מותר לעשות מיתוגים לאדם בודד חוץ במיתוג מרחוק.עובדה שרק בצעו מיתוג ללא קיצור אפילו  כבר נזק יכול לקרוא לאדם שחייב עזרה ואם אין לידו אף אחד זה בעיה.

ודבר שני כמו שאני מבין אחראי שהוא אחד משנים רק מותר לקרוא פעולות (גם חייב להיות עם רשיון לפחות טכנאי) ועם צריך להזמין עזרה בזמן חירום ושום פעולות אחרות  ביחד אם מבצע פעולות?