#118745
Samy
משתתף

לכל החברים 

משהוא כאן לא ברור 

א הבדיקה אפס הארקה מבוצעת עי מגע רגעי [ נוגעים בפס האפסים ובפס הארקות בו זמנית לשניה אחת וזהו] לכן איני רואה זאת כאיפוס , האם אני טועה 

ב הפחת אמור לפעול [ לא לקפוץ ] ולנתק הספקה במקרה של אי איזון בין האפס לפאזה [ אי איזון יוצר שדה מגנטי המפעיל את המנגנון ] 

לכן איני מבין את כל הנכתב בנושא 

ברור לי שההפרש אמור להיות קרוב לזרם ההפעלה של המנגנון כדי לגרום לניתוק 

ומכאן שבמקרה של חיבור אפס להארקה אמור ליצור את האי איזון הנדרש להפעלת המנגנון אלה אם העקבת האפס או הארקה גבוהה ולא מאפשרת יצירת הפרש פוטמציאל הנדרש 

האם אני מבין נכון או טועה בגדול 

בברכה 

וחתימה טובה 

סמי רז