#118747
Samy
משתתף

למיכאל שלום 

לפי דעתי גירלנדה אינה יכולה לשמש כמקור אור קבוע 

ניתן להתקין גירלנדה להארת אירוע ומייד בסיומו לקפלה 

אני מתיחס לגירלנדה כמו לכבל מעריך [ השתמש וקפל ] 

כמובן ההתקנה צריכה להתבצע בהתאם לכל התקנות הרלוונטיות כפי שציין אריאל 

בברכה

סמי רז