#118748
michael80
משתתף

לפי מה שאמרו למעלה,אם אתה צריך לבצע פעולת מיתוג בלבד(חיבור והפסק מפסק ו/או מנתק),אז אתה יכול לבצע את הפעולה הזאת לבד, אבל עם אישור מהנדס המתקן-מספיק אישור טלפוני, (תקנו אותי בבקשה אם אני טועה במקרה הזה).

אם אתה צריך לבצע קיצור גם למפסק,בין אם מדובר בעבודה יזומה או בין אם לא ניתן להחזיר חשמל עקב תקלה כזאת או אחרת, חובה שני אנשים ופקמ”ק כתוב ע”י מהנדס המתקן,אפשר שזה יהיה כתוב בהודעה טקסט ושיהיה כתוב שהוא מאשר את הפקמק הזה.