#118749
MV
משתתף

שלום.אבל ראית מה קרה רק במיתוג.עוד לא הגיעו חברי לשום פעולה אחרת כמו קיצור.ואם אותו אדם שנפגע צריך עזרה.מי יעזור לא אין משהוא לידו.אז איך אפשר לאשר לגשת לעשות פעולה רק מיתוג ללא לווי לפחות עוד אדם