#118750
michael80
משתתף

זאת פעולת מיתוג וקיצור לכל דבר,בסופו של דבר הם היו מגיעים לשלב של הקיצורים.

מהתחקיר שעשו,מה שגרם לקצר זה שהמפסק שהם ניתקו קפא ואז כשהוא ניתק אותו נוצרה קשת חשמלית.