#118762
suny7722
משתתף

שלום,

לגבי הפסקה השניה בתשובתך, לא הבנתי מה התכוונת כשהאפס מתנתק. האפס ברשת החשמל או האפס הראשי של הלוח במתקן?

אם מדובר במתקן חד פאזי, שהאפס מתנתק לא ייסגר מעגל כאשר מחובר מכשיר חשמלי מסוים, אז איך יכול להופיע מתח פאזי על מוליך האפס?