#118778
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

במוגש מיתוג הכוונה היא להפסקה או חיבור של מפסק בשימוש בלחצני חיבור והפסקה 0עד כמה שאפשר מרוחוק) והפסקה של מא”ז פיקוד.

כמו כן התקנת מנעולים ושלטי אזהרה.

הפקודה חייבת להיות בכל מקרה חתומה ומאושרת על ידי בעל רשיון חשמלאי מהנדס ומתבצעת על ידי בעל רשיון מתח גבוה למתקן עליו מבוצעות פעולות המיתוג.

כל פעולה הכוללת קיצור חייבת 2 אנשים על פי כל מה שהוגדר בפרוט בדיון.