#118779
MV
משתתף

שלום אריאל.תודה אל תשובות.רק שאלה נוספת.האם מיתוגים מרחוק ממשרדי פיקוד.אפשרי לחברי ללא רשיונות.?או עדיין חייבים להיות בעלי רשיון מתאים?